Kookas metsäpalsta Ullavan Alikylässä.
Huom. Korjaus alkuperäisiin esitetietoihin. Tila on osakkaana Rautajalan metsätiehen ja tieoikeus vahvistetaan lohkomistoimituksen yhteydessä.

Metsäpalsta Ullavan Alikylässä, määräala tilasta UIMOLA 12:34. Palstan pinta-ala noin 51,9 ha. Puustoisista alueista valtaosa, 18 ha nuorta kasvatusmetsää, mutta myös varttunutta ja uudistettavaa metsäaluetta noin 14 ha. Taimikoita on 18 ha.
Kohteella on paljon toimintamahdollisuuksia. Lähivuosina ajankohtaisia harvennushakkuukohteita on noin 22 ha ja lisäksi uudistuskypsissä metsiköissä päätehakkuumahdollisuuksia. Lisäksi polttopuukohteita löytyy runsaasti! Vanhat ojitusalueet olisi hyvä kunnostusojittaa ja taimikot harventaa. Töihin mahdollisuus hakea kmr-tukea. Palstalle saatavissa tie- ja kulkuoikeus Rautajalan metsätiehen. 
Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat nauhalla ja tienvarressa opastekyltit. Reitti nauhoitettu Rautajalan metsätieltä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuvioilla 50 ja 52,1 (0,7 ha) muokkaus tekemättä. Metsänuudistamisvelvoite siirtyy ostajalle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila on osakkaana Rautajalan metsätiehen. Tieoikeus vahvistetaan lohkomistoimituksen yhteydessä.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjälle.