Metsäkohde Ullavassa.

Ullavan Haapalassa 33,8 ha määräalapalsta tilasta HAAPALA 11:111. Metsäpalstan etelärajaa menee ajokelpoinen tie (johon käyttöoikeus). Lisäksi kohteelle on varattu tieoikeus (merkitty metsäarvion karttaan) Pokeharjuntieltä palstan länsikulmaan. Kohteella on kaikenikäistä puustoa. Taimikkoa 6 ha, varttunutta kasvatusmetsää 9 ha ja uudistuskypsää metsää 12 ha. Lisäksi kuvio 331 (3,1 ha) on hakattu siemenpuuasentoon. Puustoa on 2800 m3 ja hakkuumahdollisuutta päätehakkuukohteilla ja harvennushakkuuta kuviolla 323. Taimikot ovat hyvässä kasvussa.
Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltit.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (885-Y 991)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kuviolla 331 (3,1 ha) on metsänuudistamisvelvoite, joka siirtyy ostajalle. Kuviolla on siemenpuut, joten toimenpiteenä muokkaus. Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjän kantatilalle.