Metsäpalsta Vionojajoen varressa.

Ullavan Sepänkylä, metsämääräalapalsta tilasta VAINIO 10:8, pinta-ala noin 31,4 ha. Palstalle menee autokelpoinen viljelystie (Vuoroniituntie). Kohteella on puustoa 2060 m3, josta valtaosa on varttunutta 03-kasvatusmetsää. Taimikoita on 7,4 ha, nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää 19,0 ha ja aukeat 4,7 ha (osa laikutettu ja kylvetty). Maapohjat ovat joen varressa reheviä (kuusi/koivumetsiköitä) ja läpi kulkevan tien varressa hiekkamaita. Ojitetuilla turvemailla on hyvät puustot ja niissä kannattaa lähivuosina suorittaa täydennys/kunnostusojitusta. Vionojanjoki menee palstan läpi. Joen yli menee kävelysilta noin 150 m päässä tilan rajasta. Joen länsipuolella olevan palstan rajalla menee talvitieura. (Kohteella oleva lato ja hiekkakasat siirretään pois, eivät kuulu kauppaan).
Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa on opastekyltit.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana. Kohteella olevat metsänuudistamisvelvoitteet (A0-kohteet) siirtyvät ostajalle.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjän kantatilaan.