Metsätila Ullavan Alikylällä/Vionharju.

Ullavan Vionharjussa KORPISUO 19:76 -niminen metsätila, jonka pinta-ala 36,2 ha. Tila on kahdessa palstassa, Vionharjuntien varressa ja Rautajalantien läheisyydessä. Puustot pääosin hyvässä kasvuvaiheessa olevia nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä, taimikoiden osuus noin 35 %. Nuoren metsän kunnostus- ja harvennushakkuukohteita löytyy noin 10 ha. Taimikoissa on jonkin verran kemera-tukikelpoisia hoitokohteita.
Rautajalantien varressa olevan palstan tuottoa voi lisätä huomattavasti kunnostusojittamalla vanhat ojikkoalueet (niissä nuori, kehityskelpoinen ja harvennushakkuuikäinen puusto). Samalla kannattaa kunnostaa tieyhteys palstalle.
Kohteet on nauhoitettu maastoon oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa on opastekyltit.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole