Kolarissa 56,8 ha metsätila. Muoniontien varressa oleva määräala myyty aikaisemmin, lainhuuto vireillä.

Metsänhoitoyhdistyksen tila-arvion mukainen pinta-ala 56,8 ha. Tila-arvion mukaan pinta-alasta metsämaata 20,4 ha, kitumaata 26,7 ha ja joutomaata 9,7 ha. Taimikoita 0,5 ha, nuorta kasvatusmetsää 14,6 ha ja varttunutta kasvatusmetsää 5,3 ha.

Ainespuuta 1646 m3, mäntytukkia 122m3, kuusitukkia 4m3, mäntykuitua 981 m3, kuusikuitua 242 m3 ja koivukuitua 297 m3.

Tilalla metsästysvuokrasopimus Murron Metka ry:n kanssa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään maanantaina 17.5.2021 klo 23:59.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaina.

Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole