Kolarin Aitamännikössä 16,683 ha metsätila kahdessa palstassa

Tilan palstat hyvällä saavutettavuudella. Metsänhoityhdistyksen laatiman arvion mukainen pinta-ala 16,4 ha. Arvion pinta-alasta 10,9 ha metsämaata ja 5,5 ha kitumaata. Metsämaasta siemenpuumetsikköä 7,1 ha, nuorta kasvatusmetsikköä 0,2 ha, varttunutta kasvatusmetsikköä 1,8 ha ja uudistuskypsää metsikköä 1,8 ha. Ainespuuta yhteensä 651 m3

Tilalla metsästysvuokrasopimus Naalaston Erä ry:n kanssa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään 31.10.2021 klo 23:59.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Osuus yhteisiin Ei ole