Erinomaisella sijainnilla ja rehevällä maapohjalla taimikkovaltainen tila.

Rautalammintiehen rajoittuva ja pääosin Haminantien molemmin puolin sijaitsevan 36,66 hehtaarin tilan maapohjat ovat rehevät. Ravinteisuudeltaan ne ovat melkein kokonaisuudessaan tuoretta kangasta tai sitä ravinteikkaampaa lehtomaista kangasta. Turvemaita ei kohteella ole. Tilan pinta-alasta 2,6 ha on jouto- tai tonttimaata, koska tilan läpi kulkee Suonenjoki-Konnevesi 110 kV voimansiirtolinja ja tilalla on vanha talouskeskus. Tilan rakennukset ovat huonokuntoisia tai purkukuntoisia. Vanha asuinrakennus on todennäköisesti lahovikainen ja homevaurioinen.

Tilan pinta-alasta 56 % (20,4 ha) on pääosin hyviä ja täystiheitä havupuuvaltaisia taimikoita. Näistä hieman yli puolet (11,3 ha) on tai on tulossa perkauksen tai taimikonhoidon tarpeeseen. Tilan puusto on hieman koivuvaltainen ja sitä on kaikkiaan noin 2 000 m3. Puustosta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 400 m3, josta noin puolet uudistushakkuusta. Puuston laskennallinen kasvu tilalla on noin 5,5 m3/ha/v.

Tilalla on oikeus yhteiseen vesialueeseen ja lisäksi rasiteoikeutena venevalkamaoikeus Konneveteen.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 28.5.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Haminan yksityistie ja voimansiirtolinja (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu Haminantiestä noin 70 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 275-876-6-1 Siikakosken-Puteron osakaskunta (ks. kiinteistörekisteriote).

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta