Pieni metsätila hyvällä sijainnilla!

Sauvoniementien varteen rajoittuva 3,607 hehtaarin metsätila kahdessa palstassa. Näistä toinen hyvin pienialainen palsta sijaitsee Liesveden ranta-alueella.

Tilan maapohjat ovat hyvin rehevät ja ovat melkein kokonaan ravinteisuudeltaan tuottoisaa lehtomaista kangasta. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 400 m2. Tilan pinta-alasta lähes puolet on nuorta kasvatusmetsää. Kuusen taimikkoa on vajaa kolmannes ja ne olisivat taimikonhoidon tarpeessa. Heti hakattavaa puustoa metsänhoitosuositusten mukaan on vajaat 100 m3.

Tilan tieyhteys ja - oikeudet ovat kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 8.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alue on merkitty kaavaan M-alueeksi (metsätalousaluetta). Lisäksi tilasta osa on eläinsuojelu aluetta, jolla ei ole vaikutusta metsän käyttöön.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja luonnonsuojelualue (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote). Luonnonsuojelualue on eläinsuojelu aluetta, jolla ei ole ollut vaikutusta metsän käyttöön.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään rasituksista vapaana. Yhteiskiinnitys, joka puretaan kaupan kohteen osalta.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu noin 20 €/vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 275-404-876-2 Kärkkäisten lohkokunta (77-409-876-1, 275-404-876-2) (ks. kiinteistörekisteriote).