Hyväkasvuinen noin 9,1 hehtaarin metsämääräala.

Vesannontien itäpuolella sijaitsevan määräalan maapohjat ovat hyväkasvuiset. Kasvupohjaltaan ne ovat kokonaan tuoretta kangasta. Reilu puolet tästä on ojitettua soistunutta kangasta.

Määräalan kehitysluokkajakaumasta noin puolet on nuorta kasvatusmetsää ja toinen puoli varttunutta kasvatusmetsää. Puusto on suurelta osin kasvukunnossa reilut puolenkymmentä vuotta sitten tapahtuneen harvennuksen ansiosta. Kohteella on hieman koivuvaltaista puustoa reilut 800 m3, josta metsänhoitosuositusten mukaan on heti hakattavissa noin 50 m3. Nykypuuston kasvu on hyvä noin 7,8 m3/ha/v.

Määräalan pohjoispuolelle menee Lamminkankaan metsätie vajaan 100 metrin päässä, josta määräalan rajalle kuuden metrin levyinen tieoikeus.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 5.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

M-aluetta (Metsätalous aluetta).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Ei myytävän määräalan osalla.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalan pohjoispuolelta kuuden metrin levyinen tieoikeus (ks. kiinteistörekisteriote ja määräalan karttaote).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan ainoastaan pinta-alan mukainen osuus 686-408-876-1 (686-408-876-1, 275-406-876-1) Pakarilan osakaskunnan yhteiseen vesialueseen (ks. kiinteistörekisteriote).