Konneveden Rossinkylällä lähellä Hankasalmen rajaa pienehkö metsätila erähenkiselle luonnossa liikkujalle!

Tila sopii erityisesti virkistyspaikkaa etsivälle, koska kohteella on pieni hirsinen taukotupa (n. 3 m x 3 m), saunarakennus (n. 2,5 m x 2,5 m), grillikatos ja huussi.

Kohteen metsänhoidollinen tila on hyvä. Kaikki metsäkuviot on käyty läpi reilun vuoden sisällä. Viime keväänä kuuselle istutettua taimikkoa on noin 1,0 ha. Loppuosa tilasta on harvennettua pääosin varttunutta kasvatusmetsää. Ojitettua suopohjaista metsää tilalla on noin 2,3 ha, minkä tuottavuutta voi parantaa vielä tuhkalannoituksella. Loput pinta-alasta noin 3,6 ha on hyväkasvuista ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta. Näillä kasvavat kasvatusmetsät on lannoitettu harvennuksen jälkeen ja kuusen taimikkoon on levitetty booria. Tilalla on puustoa noin 600 m3 ja nykypuuston kasvu on noin 3,7 m3/ha/v.

Tilan eteläpäähän tulee metsäautotie.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 28.5.2019 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 275-404-876-2 Kärkkäisten lohkokunta (77-409-876-1, 275-404-876-2)

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta