Riihivaarantien varressa hyväpuustoinen metsätila mustikkatyypin kangasmaapohjalla. Puustoa noin 1900 m3. Erinomainen sijainti.

 

Välittäjä lomalla 2.8.2021 asti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (276-V21208Y12), ks. liitteenä kaavakarttaote.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osakas Riihivaaran yksityistiellä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 276-405-876-1 Mönnin kalaveden osakaskunta.