Keskijärventien varressa hyvänkokoinen metsätilakokonaisuus, enimmäkseen nuoria ja varttuneita metsiä hyvin kasvavalla kangasmaapohjalla. Puustoa noin 8500 m3. Nuorissa metsissä hoidon tarve. Tieverkosto hyvä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (276-V21208Y12), kaavamerkintä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Könnikäsvaaran metsätie ja Kansanahon yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 276-409-876-1 Selkien yhteisen kalaveden osakaskunta.