Mönnissä määräala tuoreella ja lehtomaisella kangasmaapohjalla. Palstan pinta-alasta noin 80 % on nuoria ja varttuneita, äskettäin harvennettuja kuusivaltaisia kasvatusmetsiä, puustoa noin 700 m3

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (276-V21208Y12) maa- ja metsätalousvaltainen alue (kaavamerkintä M).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Virallinen tieoikeus Alangontielle.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 276-876-1-1 Kangasveden osakaskunta.