Kuusivaltainen metsätila mustikkatyypin kangasmaapohjalla, puustoa noin 820 m3. Tilalla uudistuskypsää, vielä kasvavaa kuusikkoa noin 3,1 ha. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (276-V21208Y12) maa- ja metsätalousvaltainen alue (kaavamerkintä M).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Riihivaaran yksityistie ja Miikkulan metsätie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 276-405-878-2 Savi- ja saaripalstat ja 2) Yhteinen vesialue 276-876-1-1 Kangasveden osakaskunta.