Kerolankankaalla kangasmaapohjalla mäntyvaltainen metsätila, taimikoita ja varttuneita kasvatusmetsiä. Puustoa noin 1000 m3. Kaavan mukaan osa kiinteistöstä on seudullisesti merkittävä soran tai hiekan ottoalue. Liittymä molemmin puolin Ilomantsintietä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (276-V21208Y12), uusia kaavoja ei ole vireillä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuviolla 3 metsälakikohde, vähäpuustoinen suo (noin 0,1 ha).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistö yleisen tien varressa.

Osuus yhteisiin Ei ole