Kovilla pohjilla ja hyvällä tieyhteydellä, valtaosin tuoretta kangasmaata käsittävä, hyvässä kasvussa oleva määräala Ilvesvaaran kupeessa. Kokonaispuusto 1125m3.  Laskennallinen kasvu 6,2 m3/ha/v. Taimikot ja nuoret kasvatusmetsät ovat hoidon tarpeessa. Palstan läpi kulkee Salmilammintie. Kuvito 6  ja 4 ovat metsälain tärkeitä elinympäristöjä .

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (276-V21208Y12) Yleiskaava (276-V250213Y45) M alue

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasite, Katso Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu vuodelta 2018 65,76 euroa

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote