Kuusivaltainen metsätila hyvin kasvavalla tuoreella ja lehtomaisella kangasmaapohjalla. Tilan taimikot ovat pääosin kookkaita, täystiheitä kuusen taimikoita. Ainespuuta noin 1960 m3. Tilalle johtavalla Salonparaantiellä oleva silta ei kestä autolla ajoa (ks. myyntiesitteen lisätietoja -kohta). Kiinteistöllä olevat rakennukset ovat purkukelpoisia.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaavassa (276-V21208Y12) alueella on kaavamerkintä M, maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistövero noin 30 €/v.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistö on osakkaana Salonparaan yksityistiellä. SILTA EI KESTÄ AUTOLLA AJOA. Puunkorjuu tilalta on tapahtunut Kajaanintien suuntaan menevän tien kautta. Tälle tielle on suunniteltu peruskorjausta ja siinä yhteydessä Salonparas tilan tieoikeutta kannattaa hakea ko. tielle. Tien peruskorjauksen aloituskokous on suunniteltu pidettäväksi tämän syksyn aikana.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 167-435-878-46 Yhteismaa 2) Yhteinen vesialue 276-408-876-1 Puson kalaveden osakaskunta 3) Yhteinen maa-alue 276-408-878-4 Yhteismaa.