Selkiellä juuri peruskorjatun Susivaaran yksityistien (Elovaarantie) varressa hyvin hoidettu metsätila pääosin tuoreella ja lehtomaisella kangasmaapohjalla. Nuoria ja varttuneita metsiä pinta-alasta noin 77 %.  Taimikot täystiheitä ja hoidettuja. Puustoa noin 5350 m3. Kohteella Ylimmäisen Palojärven rantaa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (276-V21208Y12), kaavamerkintä M, maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Mahdollinen rantarakentaminen edellyttää poikkeamislupaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsälakikohde kuviolla 15, noro/kosteikko, noin 0,4 ha.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Susivaaran yksityistien ja Palovaaran yksityistien osakas.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 276-409-876-1 Selkien yhteisen kalaveden osakaskunta.