Hyvässä kasvukunnossa oleva palsta Kotkan Jäppilässä.
 

Puusto mäntyvaltaista. Lähivuosina mahdollisuus tehdä männikön ensiharvennuksia.  Puunkorjuu tieyhteyksistä kohtuen talviaikaan. Tierasite naapurin pellon reunaa pitkin ja metsän poikki kuvion 140 luoteispäähän. Tilan poikki kulkee Petäjäsuo-Pernoonkoski voimalinja.
 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Määräalalla ei ole voimassa olevaa kaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukainen tieoikeus

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset osuudet