Metsätila hyvien kulkuyhteyksien varrella Kotkan Kultaalla. 

Kohde koostuu metsästä 10,4 ha ja pellosta 2,1 ha. Kartalta mitattuna kiinteistön pinta-ala on 12,5 ha. Kiinteistörekisteriotteen mukaan kiinteistön pinta-ala on 13,615 ha. Pelto on tukikelpoista ja se on tällä hetkellä vuokrattuna. Tukioikeudet ovat vuokralaisen omistuksessa.

Kuvio 14 on Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä SL. "10 §. Perustettavat luonnonsuojelualueet SL Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat alueen suojeluarvoa. Tämä rajoitus on voimassa, kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualueeksi, kuitenkin enintään 5 vuotta kaavan tulosta lainvoimaiseksi. Tämän määräajan jälkeen alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 43.2§ mukainen rakentamisrajoitus ja 128§ mukainen toimenpiderajoitus, kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualueeksi."

Tämä rajoitus on voimassa vuoden 2023 kesäkuuhun saakka. Tämän jälkeen alueella tehtäviin toimenpiteisiin on haettava maisematyölupa. Alueelle voi perustaa luonnonsuojelualueen, jonka perustamisen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä voi hakea korvauksia.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset tieoikeudet

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset osuudet