Kasvatusmetsävaltainen tila hyvän tien varrella Kotkan Hurukselassa. Tilan nurkkapyykit merkitty oranssilla metsätilat-nauhalla, samoin tilan rajat Osolahdentien kohdalla.

Tilan mäntyvaltaiset kasvatusmetsät on harvennettu muutamia vuosia sitten. Koivuvaltaiset alueet ovat ensiharvennusta vailla, samoin taimikonhoitotöitä on tiedossa jonkin verran. Tilan keskivaiheilla on Vehkovuori, joka on pääosin kitumaan kalliota, maisemat aukeavat lännen suuntaan. Tilalla on myös metsälain 10:n § pykälän mukainen lähde.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset tieoikeudet

Osuus yhteisiin On