Puustoinen 29 ha metsätila (määräala) hyvällä tiestöllä

Metsäpalsta 29 ha Multahovintien varressa. Pääpalsta ulottuu Multahovintien molemmille puolille.  Myyntikohteeseen kuuluu pääpalstan läheisyydessä oleva 3,6 ha erillinen palsta, johon kulku on Pyssyntien kautta. Myyntikohteen kokonaispuusto on n. 5000 m3 eli kohde on normaalia puustoisempi. Varttunutta kasvatusmetsää kohteella on n. 60 %:a ja uudistuskypsää metsää n. 20 %:a pinta-alasta. Puuta uudistuskypsissä metsissä on n. 1300 m3.  Maapohjat ovat valtaosin kantavia mustikkatyypin kankaita (MT). Erillisellä palstalla on turvemaata ja pieniä kosteikkoalueita. 

 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteessa ilmenevät kaavat eivät kohdistu kaupan kohteena olevaan määräalaan.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin selviävät tarkemmin ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta. Määräala saa osuudet yhteisiin alueisiin pinta-alansa suhteessa.