Kahdesta tilasta koostuva yhtenäinen 19,7 ha kokonaisuus Kouvolan Hevosojalla. Tilan maapohjat ovat kantavia kangasmaita ja tiestö mahdollistaa puunkorjuun myös kelirikkoaikoina.  Puusto on lähes kokonaan kasvatusmetsää, joka on vahvassa arvokasvuvaiheessa. 

Tilan läpi kulkee puolustusvoimien ajoneuvoura. Urasta ja sen reunametsästä on tehty vuokrasopimus 3.6.2053 saakka. Uran reunapuusto kuuluu vuokralaiselle (puolustusvoimat).  Sopimukseen liittyvät korvaukset on maksettu sopimuksentekohetkellä.  Maanomistaja voi varastoida puuta uran varteen ja  käyttää uraa metsätalouden tarkoituksiin.

Tilan keskellä on toiselle omistajalle kuuluva soranottoalue.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Ajoneuvouran vuokrasopimus 6/2053 saakka

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin selviävät tarkemmin ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta.