Puustoinen 21,9 ha metsätila hyvillä tieyhteyksillä.  Hakkuumahdollisuuksia seuravaan 10 v. ajalle n. 2700 m3. Maapohjat  ovat valtaosin ravinteisuudeltaan mustikkatyyppiä (MT).

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaavassa M-aluetta (maa- ja metsätalousvaltainen alue)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin selviävät tarkemmin ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta.