Metsäpalsta 48,5 ha, kantavat maat ja hyvä tiestö.

Valtatie 6:n varressa sijaitseva 48,5 ha metsäpalsta (määräala). Pinta-alasta 47,9 ha on kuvioitua metsämaata ja loput tiestöä tms. Palsta rajoittuuu kahteen yleiseen tiehen ja muutenkin tiestö on hyvä. Kohde sijaitsee Salpauselän harjulla ja maapohjat mahdollistavat puunkorjuun myös kelirikkoaikoina.  Tilan puustosta lähes puolet on kasvatusmetsää ja toinen puolet on taimikkoa. Uudistuskypsää metsää on 1,5 ha.  

Palsta sijaitsee pohjavesialueella ja on myös vedenottamon suoja-aluetta. Nämä eivät estä metsätalouden harjoittamista. Palstalla sijaitsee puhelinmasto, josta on voimassa oleva vuokrasopimus. Vuokra tästä on aikanaan maksettu kertakorvauksella

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteessa oleva yleiskaavamerkintä ei koske myyntikohteena olevaa palstaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitteet ja rajoitukset, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin selviävät tarkemmin ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta. Määräala saa osuudet yhteisiin alueisiin pinta-alansa suhteessa.