Hyvällä sijainnilla oleva metsäpalsta. Metsätie kulkee koko matkan tilan kautta/rajaa pitkin.

Mäntyvaltainen, pääosin varttunutta kasvatusmetsää oleva kangasmaan metsäpalsta. Palsta harvennettu muutamia vuosia sitten. Pieni luontaisesti syntynyt taimikkokuvio, jolla perkaustarvetta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset tieoikeudet

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset osuudet