Kahdesta tilasta koostuva yhtenäinen 22,7 ha metsäpalsta. Tila sijiatsee Koisalmentien varressa n. 100 metriä valtatie 15:n risteyksestä. 

Tilan puusto on suurimmalta osaltaan varttunutta kasvatusmetsää. Arvioitu hakkuukertymä seuraavalle 10 vuodelle on n. 850 m3, joka koostuu harvennuspuusta.  Arvioitu kasvu tiloilla on 6,1 m3/v.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin selviävät tarkemmin ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta.