Yhdessä palstassa oleva tila. Tilalla on peltoa 6,33 ha (korvauskelpoinen viljelyala), metsämaata n. 6,2 ha ja purkukuntoiset vanhat maatilan rakennukset. 

Pelto

Peltomaat koostuvat kahdesta viljelylohkosta. Lohkojen yhteenlaskettu korvauskelpoinen viljelyala on 6,33 ha. Pellot ovat salaojitettuja. Peltolohkot rajoittuvat Torasjokeen.  Peltomaat on vuokrattuna 30.4.2023 saakka. Vuosivuokra on 1862 €/v (1700 € pelto + 162 € tukioikeudet). Kaupantekovuodelta vuosivuokra maksetaan ostajalle. Kauppaan kuuluu tukioikeuksia 6,38 ha, joiden hallintaoikeus on pellon vuokramiehellä. Tukioikeuksien omistusoikeus siirtyy kaupassa ostajalle tai tämän osoittamalle kolmannelle osapuolelle. Tukioikeudet voidaan siirtää vain aktiiviviljelijälle.

Metsä

Tilalla on 3,7 ha vasta harvennettua kasvatusmetsää, joka on hyvässä kasvukunnossa. Taimikkoa on 1,5 ha. Lisäksi tilalla on Torasjoen ja Torasjokeen laskevan luonnonojan varressa maata n. 1ha, joka ei ole hyödynnettävissä maa- tai metsätaloudessa.

Rakennukset

Rakennukset ovat purkukuntoisia

Tilan pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 11,96 ha. Maanmittauslaitoksen karttaraja-aineistoista mitattuna pinta-ala on 12,41 ha.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Torasjoen ranta-alueet yleiskaavassa. Kaavamertkintä "Maa- ja metsätalousalue".

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin selviävät tarkemmin ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta.