Hyvänmallinen metsäpalsta Ratulassa. Seuraavan kymmenen vuoden hakkuumahdollisuudet n. 1100 m3.

Harvennettuja mäntyvaltaisia kangasmetsiä. Kuvio 12 uudistamatta, uudistamisvelvoite siirtyy uudelle omistajalle. Kuviolle on syntynyt jonkin verran luontaista taimia-ainesta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistö myydään rasituksista vapaana, myyjä sitoutuu purkamaan kiinteistöä koskevat kiinnitykset.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukainen tieoikeus

Osuus yhteisiin Ei ole