Metsäpalsta Anjalassa Elimäentien varrella.

Mäntyvaltaista puustoa hyvillä kasvupohjilla. Varttunutta kasvatusmetsää 3,3 ha ja kuuselle istutettua taimikkoa 3 ha. Uudistuskypsää metsää 0,4 ha. Alueella voimassa yleiskaava, ks. kohta "Kaava".

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistöllä MU sekä M- merkintä. M-merkintä maa- ja metsätalousvaltainen alue. MU-merkintä maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta. Metsää uudistettaessa otettava huomioon korostetusti alueen ulkoilukäyttö ja puuston maisemalliset arvot.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole