Kahdesta palstasta muodostuva metsätila Kouvolan Pajarissa. Tilan palstoista suurempi rajoittuu myös Luumäen kuntarajaan.

Kahdesta erillisestä, mutta lähellä toisiaan olevasta palstasta muodostuva metsätila Kouvolan ja Luumäen rajalla. Tila sijaitsee Kouvolan puolella, mutta tilan palstoista suurempi rajoittuu pohjoisrajaltaan Luumäen kuntarajaan. Kulku tilalle Nappulantien kautta.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tila sijaitsee oikeusvaikutteisen kaava-alueen ulkopuolella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila ei sijaitse minkään vesistön rannalla.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilalla on ainoastaan tieoikeusrasite, joka ilmenee tämän myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään vapaana kaikista kiinnityksistä tai muistakaan kiinteistörasituksista. Tilan rasitustodistus on tämän myyntiesitteen liitteenä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilan kummankin palstan tieoikeudet ovat kunnossa ja ne ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterin karttatulosteesta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Saaramaan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen ja Myllypalstan yhteiseen maa-alueeseen. Osuudet ilmenevät myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.