Anjalantiehen rajoittuva 4,58 ha metsäpalsta Kouvolan Värälässä. Pinta-alasta n. puolet on nuorta kasvatusmetsää, joka on vasta käytä läpi raivaussahalla.  Ensiharvennus tuolle kuviolle on ajankohtainen muutaman vuoden päästä (ei vaadi enää ennakkoraivausta ennen hakkuuta). Anjalantien varressa on pieni taimikko kuvio 0,2 ha ja loppuosa 2,1 ha on varttunutta kasvatusmetsää.

Kohteeseen voi käydä tutustumassa omatoimisesti. Kohde on merkitty maastoon oransseilla nauhoilla suuntaa-antavasti, jotta kohteeseen tutustuminen olisi helpompaa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Rajoittuu yleiseen tiehen Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.