Hyvässä kasvussa olevaa kasvatusmetsää ja varttunutta taimikkoa hyvällä paikalla!
 

Harvennettuja mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä. Puuston kasvu lähimmän kymmenen vuoden aikana 1200 m3. Metsäarviot rekisterinumeroittain.
 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rajoitukset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset tieoikeudet

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Myyjä pidättää itsellään osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin.