Mäntyvaltainen metsäpalsta hyvän metsätien varrella Kouvolan Hirvelässä. Maapohjat pääosin kantavia kangasmaita.
 

Kasvatusmetsä/taimikkovaltainen palsta. Harvennettuja männiköitä ja osittain hoidettuja taimikoita.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeuden mukaiset tieoikeudet

Osuus yhteisiin Ei ole