Mäntyharjuntiehen rajoittuva 23,8 ha määräala Jaalan Siikavalla. Määräalan pinta-alasta n. 10 ha on turvemaata (suota) ja loput n. 13,8 ha kivennäismaata. Suosta 1,9 ha on vähäpuustoista kitumaata. Tiestön puolesta puunkuljetus onnistuu myös sulan maan aikaan. 

Kasvatusmetsien osuus on n. puolet määräalan pinta-alasta. Uudistuskypsää metsää on 2,4 ha ja puusto uudistuskypsissä metsissä on n. 450 m3.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava osuu pieneltä osin määräalan järvenpuoleiselle osalle..Kaavamerkintä M (maa ja metsätalousvaltainen alue)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa suhteessa osuudet kiinteistörekisteriotteessa ilmeneviin osuuksiin yhteisistä alueista.