Metsätila 23,07 ha, rajoittuu tiehen

Tiehen rajoituuva 23 ha metsätila Kouvolan Inkerilässä. Kasvatusmetsien osuus pinta-alasta on 70 %:a.  Hyvässä kehitys- ja arvokasvuvaiheessa oleva metsäpalsta. Hakkuumahdollisuuksia seuraavaan 10v aikana n. 500 m3. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet Inkerilän yhteiseen vesialueeseen. Tarkemmin liitteenä olevassa kiinteistöreksiteriotteessa.