Rantametsätila  Iso Pöytjärven rannalla. Tilan pinta-ala on 25,14 ha. Tilalla on neljä rakentamatonta rantatonttia. 

Ison Pöytjärven rannalla sijaitseva 25,14 ha metsätila, jossa on  yleiskaavassa 4 rakentamatonta rantarakennuspaikkaa loma-asunnolle. Tila käsittää suurimman osan Ison Pöytjärven etelärannasta. Tilalla on rantaviivaa n 1,3 km. Tilalla kulkee hyvä tiestö, jota on vastikään kunnostettu. Rakennuspaikat ovat tien läheisyydessä.  Rakennuspaikat on numeroitu liitteenä olevaan kaavakarttaan.

Tarjouksen voi jättää seuraavista vaihtoehdoista:

1. Tontit 1 ja 2 sekä Metsämaa n. 24 ha. Myyjän omistukseen jää tontit 3 ja 4 (pinta-ala 0,5 ha/tontti). Hintapyyntö 210 000 €, ostaja vastaa lohkomiskuluista

2. Tontit 3 ja 4 sekä metsämaa n. 24 ha. Myyjän omistukseen jää tontit 1 ja 2 (pinta-ala 0,5 ha/tontti). Hintapyyntö 210 000 €, ostaja vastaa lohkomiskuluista

3. Kaikki neljä tonttia sekä metsämaa (koko tila). Hintapyyntö 290 000 €

Rakennuspaikat antavat pohjoiseen tai länteen. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Kokonaisrakennusoikeus kullakin rakennuspaikalla on 150 m2.  Kaavakartta, jossa rakennuspaikkojen sijainti on määritelty sekä kaavaseloste löytyy ladattavista aineistoista. 

Tilalla on monen ikäistä metsää eli kehitysluokkajakauma on hyvä. Uudistuskypsää metsää on 5,6 ha ja puustoa näissä on n. 1100 m3. Uudistuskypsien metsien lisäksi hakkumahdollisuuksia on lähitulevaisuudessa myös kasvatusmetsissä. Kuviolla 6 on kallio, joka on metsälain 10§:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (ulottuu myös osittain kuviolle 5). 

Pinta-aloista:

Kiinteistöreksiterissä pinta-ala 25,14 ha

Kiinteistöraja-aineistosta mitattuna 26,15 ha

Kuvioitu metsäpinta-ala 25,6 ha (myös rakennuspaikat on kuvioitu metsämaaksi)

Kohde myydään määräaikaan mennessä tehtyjen tarjousten perusteella. Tehdyt tarjoukset käsitellään, kun tarjousaika umpeutuu. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksen. Tarjoukset 29.9.2020 23:59 mennessä, joko metsätilat.fi sivuston linkin kautta, sähköpostilla esa.viitarinne@mhy.fi tai postitse: Mhy Kymenlaakso, Esa Viitarinne, Valtatie 12, 46900 Inkeroinen

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (163-KV § 33) Kaavan arkistotunnus: Hyväksymis-/vahvistamispvm: 8.7.2004

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

4 rakennuspaikkaa loma-asunnolle. Rakennusoikeus 150 m2 / rakennuspaikka.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin selviävät tarkemmin ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta. Lohkomistilanteissa yhteisalue osuudet jaetaan pinta-alojen suhteessa.