Metsätila 7,8 ha Kouvolan Inkerilässä. Kasvatusmetsiä tilalla on 6,3 ha ja uudistuskypsää metsää 1,5 ha.  Metsänhoitosuositusten mukaisesti heti hakattavissa on n. 700 m3, josta harvennushakkuita n. 300 m3 ja uudistushakkuita n. 400 m3.

Maapohjat tilalla ovat valtaosin tuoreita kankaita. 

Rajala-tilasta jää määräalana myyjän omistukseen rantatontti ja sillä sijaitseva vapaa-ajanasunto. Vapaa-ajanasunto on myytävänä toisella välittäjällä. Välittäjältä saa yhteystiedot, jos myös vapaa-ajanasunto kiinnostaa.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin selviävät tarkemmin ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta. Jaetaan kantakiinteistön ja lohkokiinteistön kesken pinta-alojen suhteessa.