Metsätila 40 ha, jossa on kuivanmaan mökki ja 2 rantatonttia Saarijärven rannassa.

Kahdesta palstasta koostuva 40,25 ha tila Jaalan Karijärven rekisterikylässä. Tilalla on metsämaata 39,7 ha, kuivanmaan mökki ja kaksi yleiskaavan mukaista rantarakennuspaikkaa loma-asunnolle Saarijärven rannassa. 

Metsä

Metsämaasta n. 50 %:a on taimikoita, joissa metsänhoidollinen tila on hyvä. Uudistamatonta hakkuualuetta on 5,3 ha, jonka uudistamisvelvoite siirtyy kaupan yhteydessä ostajalle.  Hakkuumahdollisuuksia seuraavalle vuodelle on n.  500 m3. Puusto on suhteellisen nuorta, joten arvo kehittyy tilalla, vaikka hakkutulot ovat lähivuosina vähäiset. Maapohjat ovat valtaosin ravinteisuudeltaan mustikkatyyppiä (MT).  Molemmat palstat ovat tien varressa. Tien kunto on hyvä. 

Rakennukset

Tilalla on vanha maatalon pihapiiri, johon on 1995 rakennettu vapaa-ajan asunto (kuivanmaan mökki). Alkuperäiset rakennukset ovat purkukuntoisia. Alkuperäisistä rakennuksista pitkänmallinen vanha hirsiaitta on tyydyttävässä kunnossa.  Rakennukset eivät sijaitse yleiskaava-alueella.

90-luvulla rakennetun mökin kerrosala on 56 m2. Mökissä on tupa, jossa on keittiö osa sekä yksi makuuhuone. Mökissä on kaksi tulisijaa. Tulisijoja ei ole hetkeen käytetyy, joten niiden paloturvallisuus täytyy tarkastaa ennen käyttöönottoa. Rakennuksessa ei ole viemäröintejä eikä sähköjä. Rakennus on perustettu betoni tolpille. Siinä on puurunko, lautavuoraus ja peltikattu. Rakennus on hyvässä kunnossa.  Ainoastaan rappuset vaatisivat uusimisen ja ikkunan pokat tulisi kunnostaa. Pihassa on luonto alkanut ottaa vallan, mutta kohtuullisella työllä sen saa kunnostettua. Pihalla on useita vanhoja omenapuita. 

Rantatontit

Tilalla on yleiskaavassa kaksi rakentamatonta rakennuspaikkaa loma-asunnolle Saarijärven rannassa. Saarijärvi on pieni ja tilan puolelta matalarantainen järvi. Rakennuspaikkojen kohdalla ranta on suomaista kosteikkoa. Ranta ei sovellu sellaisenaan uimiseen. Veneen saa kyllä halutessaan vesille.  Maasto rannan läheisyydessä on kuitenkin kovaa, johon rakentaminen on mahdollista. 

Lähin kauppa löytyy Hartolan kylältä n. 7 km päästä. Luonnon kauniille Heisanharjun retkeilyaluelle on parin kilometrin kävelymatka metsiä myöten. 

Tilan metsiin ja rantatontteihin voi käydä tutustumassa oma toimisesti. Tarkemmasta rakennuksiin tutustumisesta tulee sopia välittäjän kanssa. Päällisin puolin rakennuksiakin voi tarkastella oma toimisesti. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaavassa on kaksi rakennuspaikkaa loma-asunnolle. Kaavatiedot tarkemmin liitteissä

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaksi rakennuspaikka loma-asunnolle Saarijärven rannalla. Nykyiset rakennukset on kaava-alueen ulkopuolella.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteiseen vesialueeseen (Saarijärvi). Tarkemmin kiinteistörekisteriotteessa.