Kahden metsätilan yhtenäinen 11,35 ha kokonaisuus hyvällä tiestöllä.

Riilahti ja Lahtela tiloista muodustava yhtenäinen 11,35 ha metsäpalsta. Tie menee palstan läpi, joten se on helposti saavutettavasissa.  Puusto on valtaosin varttunutta taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. Taimikoissa on tehty hoitotöitä vuosien saatossa, joten metsänhoidollinen tila on hyvä.  Konttivuoren päällä on hyvä paikka vaikka laavulle. 

Lahtela tilalla on Lovasjärven rantaa n. 70 m. Rakennusoikeutta tilalla ei ole. Yleiskaavassa Lahtela tilalla ja osalla Riilahti tilasta on M-merkintä, joka tarkoittaa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Kaava ei aseta rajoituksia metsän käyttöön. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osittain M-Aluetta, maa- ja metsätalousvaltainen alue. Kaava eii rajoita metsän käyttöä

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin selviävät tarkemmin ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta.