Kahdesta palstasta koostuva 3 ha metsätila. Toinen palsta rajoittuu Rantakunnantiehen. Noin puolet pinta-alasta on kasvatusmetsää. Tiehen rajoittuvalla palstalla on n. 1,1 ha viljelyksestä poistunutta, metsittämätöntä peltomaata (ei metsänuudistamis velvoitetta).

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Oravalan oskaskunnan yhteinen vesialue. Tarkemmin ladattavissa aineistoissa olevassa kiinteistörekisteriotteessa.