Säkylän Köyliössä Paavilan kylässä oleva määräala on kokonaan tasaista mäntykangasta. Metsälölle on hyvä tieyhteys. Tämä määräala on omatoimisen metsänomistajan unelmakohde.

Määräala on kokonaan tasaista mäntykangasta. Puuston määrä on tila-arvion mukaan noin 1300 kiintokuutiota ja puuston arvo on odotusarvoineen noin  60.000,- euroa. Metsälölle on hyvä tieyhteys, autotie kulkee määräalan keskelle. Tämä määräala on omatoimisen metsänomistajan unelmakohde.

Määräala myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 8. maaliskuuta 2020 klo 18.00 mennessä.

Myyjät hyväksyvät tai hylkäävät tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle on hyvä tieyhteys.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät määräalan pinta-alan suhteessa emätilaan määräalan ostajalle