Karijoki-Myrkky tien varressa Karijoen rajaa vasten oleva puustoltaan ja maapohjaltaan monipuolinen metsätila.

Tilan puusto on taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä sekä uudistuskypsää puustoa. Nuoret metsät ovat hoidon tarpeessa. Tilan itäpäädyssä on noin 14 ha ojittamatonta avosuota. Tieyhteydet tilalle ovat hyvät. Länsipäässä tila rajoituu Karijoki-Myrkky maantiehen ja tilan keskelle menee metsäautotie. Tilan kokonaispuumääräksi on arvioitu noin 1800 m3, josta lähes puolet on tukkipuuta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote