Kiinteistö Stormossin metsätien varrella Dagsmarkissa myydään.

Kiinteistöllä on noin 11 ha metsämaata ja Stormossin metsätien varrella Dagsmarkissa.

Huom! Kiinteistörekisterissä kiinteistön pinta-ala on eri kuin arvion pinta-ala. Kiinteistörekisteriotteessa pinta-ala on 10,98 ha ja arviossa 12,2 ha.  

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteesta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kuuluu kauppaan.