Koko kiinteistö Paranatien ja Storsjöträsketin varrella Siipyyssä, 18,61 ha metsämaata myynnissä. 

Metsäarvio 47.667 euroa. 

Huom! Kuvio 1:lla on istutustarvetta, noin 2,5 ha.

Kiinteistöllä on M-2 merkitty yleiskaavassa. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiekunta on ilmoittanut että kiiniteistöllä on osuus tiekunnalla. Tieoikeus ei ole merkitty kiinteistörekisteriotteessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kuuluu kauppaan.