Juankosken keskustan läheisyydessä ison vesistön äärellä metsää ja rantatontteja

Tila koostuu kolmesta palstasta. Kaksi on mantereella, yksi lähistöllä olevassa saaressa, joka on aivan mantereen vieressä. Tilaa tarjotaan ostettavaksi ensisijaisesti kokonaisena, mutta on mahdollista tehdä palstoista tarjoukset erikseenkin. Tilan pinta-ala on 36,53 ha, josta mantereella on noin 29 ha. 

Mantereen palstojen puustosta yli puolet on taimikkoa, vajaa kolmannes varttunutta kasvatusmetsää ja loput nuorta kasvatusmetsää. Kasvupohja on suurimmaksi osaksi lehtomaista kangasta tai tuoretta kangasta tai sitä vastaavaa suota. Pääpuulaji on mänty, taimikot pääosin kuusta. Puuta on noin 53,6 m3/ha (puusto jaettuna palstojen pinta-alalla).

Saaripalstan puustosta  suunnilleen kolmannes on nuorta kasvatusmetsää, kolmannes varttunutta kasvatusmetsää ja kolmannes  uudistuskypsää. Kasvupohja on suurimmaksi osaksi lehtomaista kangasta. Pääpuulaji on kuusi, mutta siellä on myös saarimaisemaan hyvin sopivia uljaita mäntyjä. Puuta on noin 154 m3/ha. Saaren itäpuolella on kolme kaavaan merkittyä rantarakennuspaikkaa. Rakennusoikeus on hulppeat 200 kerros- m2

Lisäys 31.5.  boorilannoitusta vuonna 2019  noin 3,8 hehtaarilla.

Tarjousaikaa on 22.6. klo 15 saakka. 

Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään vähintään vuorokautta  ennen tarjousajan päättymistä. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

yleiskaava 174-260912-025

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavaan on merkitty kolme rakennuspaikkaa vapaa-ajan asumista varten. Tutustu liitteenä olevaan kaavakarttaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeuksia naapuritilojen hyväksi, ks. kiinteistörekisteriote ja virallinen kartta

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kirjallinen panttikirja, joka ei ole velan vakuutena. Luovutetaan ostajalle tai kuoletetaan.

Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Hipsolan osakaskunnan yhteinen vesialue 174-404-876-8