Kuopiossa Karttulassa Suonenjoentien ja Punnonmäentien risteyksen maastossa ja Kaavilla Kortteisilla Kokantien varrella olevat metsätilat. 

Kuopiossa Karttulassa Suonejoentien ja Punnonmäentien maastossa oleva metsätilan määräala (pinta-ala 47,73 ha) (osa yhteismetsän alueesta) ja Kaavilla Kortteisilla Kokantien varrella oleva metsätilan määräala (pinta-ala noin 29,5 ha) (osa yhteismetsän alueesta).

Tilojen maapohjista noin 37 ha on lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota, noin 30 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja noin 6 ha on kuivahkoa tai karumpaa kangasta. Suota tiloilla on kaikkiaan noin 10 ha ja metsämaata on kaikkiaan 72,7 ha.

Tiloilla on kuusivaltaista puustoa noin 10 000 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 7000 m3. Nykypuuston kasvu on noin 4,2 m3/ha/v. Tilojen taimikoissa ja nuorissa metsissä on hoidon tarvetta.  Kaavin palstalla tehdään vielä syskysn aikana taimikonhoitotöitä myyjän lukuun. Tieyhteydet- ja oikeudet ovat kunnossa.

Hintapyyntö on 440 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 30.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kuopion Karttulassa olevalla kiinteistöllä 297-874-7-1 on voimassa kaksi eri yleiskaavaa, joissa molemissa kiinteistön alue on merkitty metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M. Kaavin tila 204-874-4-1 on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kuopion Karttulan kiinteistöllä 297-874-7-1 ei ole rantaa. Kaavin kiinteistöllä 204-874-4-1 on oma 0,6 ha :n kokoinen lampi, jolla on rantaviivaa noin 325 m. Mahdollinen rantarakentaminen edellyttää poikkeamislupaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuopion Karttulan kiinteistöä 297-874-7-1 rasittaa Pienen-Hepomäentien osakkaiden 297-485-3-64 Soinlahti, 297-485-5-2 Vekinranta, 294-485-5-74 Alaharju ja 297-485-5-75 Harju 12 m leveä tieoikeus 000-2008-K24495. Kaavin kiinteistöä 204-874-4-1 rasittaa Vaikkojoen metsätien osakkaiden 000-2009-K41873, Ruohosuon metsätien osakkaiden tieoikeus 000-2010-K18443 ja Boliden FinnEx Oy:n malminetsintäalue 000-2019-K13587.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteet myydään kiinnityksistä ja rasituksista ja veloista ja vastuista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kuopion Karttulan kiinteistö 297-874-7-1 on yleisentien (Suonenjoentie ja Punnonmäentie) varrella ja kiinteistöllä on 12 m leveä tieoikeus 000-2008-K24495 Pienen-Hepomäen tiehen. Kaavin kiinteistöllä tieoikeus 000-2009-K41873 Vaikkojoen metsätiehen ja tieoikeus 000-2010-K18443 Ruohosuon metsätiehen.

Osuus yhteisiin Ei ole