Karttulan Kuivaniemessä tontiksi soveltuva metsätila.

Karttulan Kuivaniemessä sijaitseva 3,680 hehtaarin tila tien varrella. Tilan kokonaispuusto 380 m3. Tila sijaitsee Kuivaniementien varrella. Vesi- ja sähkölinjat kulkevat lähellä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alueella on yleiskaava, joka on hyväksytty/ vahvistettu 9.12.1997.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kuivaniementie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta. Kolehmalan jakokunnan yhteiset kosket. Venevalkamaoikeus.