Metsää piilopirtillä tai ilman Viitaniemestä Juukaan päin

Tilan nuorin puusto on varttunutta kuusen taimikkoa, vanhin päätehakkuuikäistä männikköä. Tukeissa on suunnilleen saman verran kuusta ja mäntyä, kuidussa kuusta. Kasvupohja on enimmäkseen tuoretta kangasta. Taimikonhoitotyöt ja nuoren metsän kunnostus ajankohtaisia. Kasvua ja puuston laatua voi parantaa kuvioilla 7 ja 8 boorilannoituksella. 

Ostaja voi tehdä tarjouksen koko tilasta tai vaihtoehtoisesti niin, että myyjälle jäävät rakennukset ja 1ha tontti siten, että rakennuspaikan ympärille joka puolelle jää kaistale metsää. 

Puuta tilalla on noin 90 m3/ha (puusto jaettuna tilan pinta-alalla). Puustosta tukkeja on noin 34 %. Lähtöhinnalla hehtaarihinnaksi tulee  3333 € ja kuution hinnaksi noin 37 €.

Tarjoukset 28.10.2021 klo 15 mennessä. Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään vähintään vuorokautta (työpäivinä laskien) ennen  tarjousajan päättymistä, koska teemme paljon etätöitä tai olemme toisilla toimistoilla. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeutta ei ole viety kiinteistörekisteriin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Säyneisen osakaskunnan yhteinen vesialue 174-876-3-0, Säyneisen lohkokunnan yhteiset kosket 174-876-13-0, yhteinen mutapalsta 174-416-878-1 ja lastauspaikka 174-414-878-5. Lastauspaikka on Kansalaisen karttapaikan mukaan Pisankoskella ja toinen Pieni-Säyneisen rannalla.