Myydään hyvältä paikalta varttuneisiin kasvatusmetsiin painottunut metsätila. Ainespuuta lähes 2000 m³.

Paavolantien varressa noin 20 km päässä Kuopion keskustasta varttuneisiin kasvatusmetsiin painottunut (yli 60 % pinta-alasta) vajaan 20 hehtaarin (kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala 19,492 ha) metsätila. Kasvupaikat pääosin tuoretta kangasta vastaavia kivennäismaita. Suota varsinaisesti kuviot 3, 3.1 ja 8; tilan keskiosan ojitetut alueet lähinnä paikoin soistuneita ja turvekerros näillä alueilla on ohut.

Hakkuut on tehty ja puusto on kasvukunnossa. Välittömiä hakkuutarpeita/-mahdollisuuksia kuvion 1 ensiharvennus, 5-10 vuoden kuluessa harvennuksia noin 500 m³ verran.

Hoitotarpeita kuvion 11 uudistaminen, joka on jäänyt tekemättä sekä kuvion 8 taimikon kasvuunlähdön varmistaminen perkaamalla nousevaa vesakkoa. Kuviolle 8 istutettu taimia kesällä 2019. Kuviot 8 ja 11 molemmat hakattu 2018. Kuviolla 3 ojia perattu vuonna 2013 kuvion etelä-/lounaisreunasta alkaen noin puoleen väliin kuviota saakka, päättyen kuvion 3.1 rajoille. Kuvion 3 pohjoisosassa puuston kasvu on kivennäismaa-alueen läheisyydessä ilman ojien perkaustakin parempaa.

Kuvion 4 eteläosan ja kuvion 5 halki kaakkois-luoteis -suunnassa kulkeva ilmakuvasta erottuva linja entistä sähkölinjaa, joka on purettu pois.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteelle ja Kiinteistön karttatulosteelle merkitty tieoikeudet, jotka samalla tilalla rasitteena.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksujen suuruus selvityksessä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 297-435-876-4 Pohjois-Vehmasmäen osakaskunta 2) Yhteinen vesialue 297-435-876-7 Kurkimäen osakaskunta